Karjera

Šiuo metu prie mūsų komandos kviečiame prisijungti šiuos specialistus:

Betonuotojus / montuotojus

Šioje pozicijoje tau teks:

 • Betonuoti monolitinį gelžbetonį pagal pateiktus brėžinius ir projektą;
 • Montuoti gelžbetonines konstrukcijas pagal pateiktus brėžinius ir projektą;
 • Montuoti metalo konstrukcijas pagal pateiktus brėžinius ir projektą;
 • Užtikrinti projektų terminų laikymąsi ir palaikyti kokybės vykdymo kontrolę;
 • Koordinuoti darbus su kolegomis;
 • Palaikyti glaudų ryšį su atsakingu už projektą asmeniu;

Prisijunk prie mūsų – laukiame tavo CV!

Gipskartonio konstrukcijų montuotojus

Šioje pozicijoje tau teks:

 • Montuoti gipskartonio konstrukcijas pagal pateiktus brėžinius ir projektą;
 • Užtikrinti, kad būtų laikomasi gipskartonio konstrukcijų montavimo technologijų;
 • Laikysime privalumu, jeigu galėsi imtis smulkios apimties staliaus darbų;
 • Užtikrinti projektų terminų laikymąsi ir palaikyti kokybės vykdymo kontrolę;
 • Koordinuoti darbus su kolegomis;
 • Palaikyti glaudų ryšį su atsakingu už projektą asmeniu;

Prisijunk prie mūsų – laukiame tavo CV!

Dažytojus / apdailininkus

Šioje pozicijoje tau teks:

 • Vykdyti glaistymo / dažymo darbus pagal pateiktus brėžinius ir projektus;
 • Užtikrinti, kad būtų laikomasi glaistymo ir dažymo technologijų;
 • Laikysime privalumu, jeigu galėsi imtis smulkios apimties konstrukcijų tinkavimo darbų;
 • Taip pat laikysime privalumu, jeigu galėsi imtis nedidelės apimties plytelių motavimo darbų;
 • Užtikrinti projektų terminų laikymąsi ir palaikyti kokybės vykdymo kontrolę;
 • Koordinuoti darbus su kolegomis;
 • Palaikyti glaudų ryšį su atsakingu už projektą asmeniu;

  Prisijunk prie mūsų – laukiame tavo CV! 

Projektų vadovus

Šioje pozicijoje tau teks:

 • Pilna atsakomybė administruoti visus sutarčių ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo etapus;
 • Sudaryti ir užtikrinti projektų grafiko laikymąsi;
 • Įvertinti, paruošti ir administruoti projektų biudžetus;
 • Planuoti projektų finansus bei pristatyti ir paaiškinti tarpinius rodiklius;
 • Palaikyti glaudų ryšį su užsakovais;
 • Parengti pirkimų planus ir koordinuoti vėlesnius įsigijimus;
 • Vesti derybas ir sudaryti sutartis su rangovais ir tiekėjais;
 • Užtikrinti, kad būtų laikomasi visų sutartinių įsipareigojimų su rangovais;
 • Sudaryti, derinti ir pateikti atliktų darbų aktus;
 • Administruoti projektų dokumentaciją;
 • Koordinuoti projekto komandą;

Prisijunk prie mūsų – laukiame tavo CV! 

Darbų vadovus

Šioje pozicijoje tau teks:

 • Sudaryti detalius darbų vykdymo grafikus;
 • Organizuoti statybos projektų darbus ir užtikrinti sklandų procesų valdymą;
 • Vykdyti projektinių kokybės ir technologijos reikalavimų užtikrinimą;
 • Užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų projektų terminų;
 • Koordinuoti ir užtikrinti rangovų darbų kontrolę;
 • Rengti ir vykdyti projektinės statybinės dokumentacijas;
 • Organizuoti nuolatinį darbuotojų poreikio užtikrinimą;
 • Palaikyti medžiagų poreikio organizavimą ir kontrolę;
 • Organizuoti, kad būtų užtikrintas mechanizmų poreikis ir vykdyti jų kontrolę;
 • Stebėti, kad būtų užtikrintas medžiagų ir kiekių poreikis;
 • Rengti ir derinti atliktų darbų aktus;
 • Vykdyti rangovų atliktų darbų aktų tikrinimą, derinimą ir administravimą;
 • Garantuoti, kad statybvietėse būtų laikomasi saugos ir sveikatos užtikrinimo reikalavimų;

Prisijunk prie mūsų – laukiame tavo CV!

Statybos vadovus

Šioje pozicijoje tau teks:

 • Koordinuoti ir užtikrinti statybos projektų darbų vykdymą;
 • Įvertinti ir paruošti projektų vykdymo grafikus;
 • Vykdyti projektinių reikalavimų kontrolę;
 • Garantuoti, kad būtų laikomasi nustatytų projektų terminų;
 • Koordinuoti ir užtikrinti rangovų darbų kontrolę;
 • Sekti, kad būtų laikomasi visų darbų vykdymo technologijų reikalavimų;
 • Rengti ir vykdyti projektinės statybinės dokumentacijas;
 • Užtriktinti, kad objektuose nepritrūktume darbuotojų, reikalingų priemonių ir įrangos;
 • Vykdyti medžiagų poreikio ir kiekių užtikrinimą;
 • Sekti projektinių resursus ir užtriktinti jų kontrolę;
 • Stebėti rangovų atliktų darbų aktus, vykdyti atliktų darbų aktų kontrolę ir užtikrinti sklandų administravimą;
 • Garantuoti, kad statybvietėse būtų laikomasi saugos ir sveikatos užtikrinimo reikalavimų.

Prisijunk prie mūsų – laukiame tavo CV! 

Projektų inžinierius

Šioje pozicijoje tau teks:

 • Sudaryti medžiagų bei rangovų konkursinius planus ir užtikrinti jų vykdymą;
 • Parengti pirminius skaičiavimus konkursams; 
 • Tikrinti, derinti ir administruoti statybų aktus;
 • Vykdyti rangovų kontrolę;
 • Parengti atliktų darbų aktus;
 • Ruošti ir pristatyti projekto ataskaitas;
 • Rengti papildomų darbų sąmatas ir sutarčių priedus;
 • Registruoti ir užtikrinti visos gastos ir siunčiamos rašytinės informacijos kontrolę;
 • Užtriktinti ir vykdyti objektų administracinę tvarką;
 • Vykdyti sveikatos ir saugumo administravimo kontrolę;

Prisijunk prie mūsų – laukiame tavo CV! 

PATEIKITE SAVO CV